این جشنواره توسط انجمن علمی-دانشجویی علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و با حمایت مستقیم مدیریت اجتماعی این دانشگاه و معاونت پژوهشی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز برگزار می شود.

هدف از برگزاری این جشنواره، فراهم آوردن بستری برای عرضه ایده های ناب دانشجویان علوم اجتماعی است. اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه ها کم و بیش از امکاناتی برای ارائه دیدگاه های نو و بدیع برخوردار هستند اما دانشجویان رشته های علوم انسانی بسترهای لازم را برای بیان ایده های خود ندارند. این جشنواره برای اولین بار در کشور بستری را فراهم می کند که ایده های نو و ناب در قالب یک کتاب به جامعه علمی عرضه شود.

ما از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست داریم ما را از کمک های مادی و غیر مادی خود بهره مند سازند. امید که این جشنواره جرقه ای برای شکل گیری یک گفتمان برای عرضه ” هر آنچه که جدید است” شود.